Mũi Khoan rút lõi bê tông bền nhất

Mũi khoan rút lõi bê tông là loại mũi khoan dạng ống với răng cắt bằng kim cương nhân tạo có thể sử dụng được cho nhiều loại vật liệu nền khác nhau và hoàn toàn thích hợp cho việc khoan cắt cốt thép trong bê tông.

Bảng giá mũi khoan rút lõi bê tông

Mũi khoan rút lõi bê tông
Mũi khoan rúi lõi bê tông D20
Mũi khoan rúi lõi bê tông D25
Mũi khoan rúi lõi bê tông D36
Mũi khoan rúi lõi bê tông D40
Mũi khoan rúi lõi bê tông D46
Mũi khoan rúi lõi bê tông D51
Mũi khoan rúi lõi bê tông D63
Mũi khoan rúi lõi bê tông D76
Mũi khoan rúi lõi bê tông D83
Mũi khoan rúi lõi bê tông D89
Mũi khoan rúi lõi bê tông D96
Mũi khoan rúi lõi bê tông D102
Mũi khoan rúi lõi bê tông D112
Mũi khoan rúi lõi bê tông D120
Mũi khoan rúi lõi bê tông D127
Mũi khoan rúi lõi bê tông D132
Xuất xứ: china

Bảng báo giá mũi khoan rút lõi tường / bê tông chuôi SDS plus (4 rãnh) dài 350mm
STT Đường kính mũi khoan Đơn giá (vnđ)
01 Mũi khoan rút lõi SDS Plus phi 30*350mm 310,000 đ
02 Mũi khoan rút lõi SDS Plus phi 35*350mm 320,000 đ
03 Mũi khoan rút lõi SDS Plus phi 40*350mm 330,000 đ
04 Mũi khoan rút lõi SDS Plus phi 50*350mm 340,000 đ
05 Mũi khoan rút lõi SDS Plus phi 55*350mm 350,000 đ
06 Mũi khoan rút lõi SDS Plus phi 60*350mm 360,000 đ
07 Mũi khoan rút lõi SDS Plus phi 65*350mm 370,000 đ
08 Mũi khoan rút lõi SDS Plus phi 70*350mm 380,000 đ
09 Mũi khoan rút lõi SDS Plus phi 75*350mm 390,000 đ
10 Mũi khoan rút lõi SDS Plus phi 80*350mm 400,000 đ
11 Mũi khoan rút lõi SDS Plus phi 85*350mm 410,000 đ
12 Mũi khoan rút lõi SDS Plus phi 90*350mm 420,000 đ
13 Mũi khoan rút lõi SDS Plus phi 95*350mm 430,000 đ
14 Mũi khoan rút lõi SDS Plus phi 100*350mm 440,000 đ
Mũi khoan rút lõi bê tông là loại mũi khoan dạng ống với răng cắt bằng kim cương nhân tạo có thể sử dụng được cho nhiều loại vật liệu nền khác nhau và hoàn toàn thích hợp cho việc khoan cắt cốt thép trong bê tông.

Bảng báo giá mũi khoan rút lõi bê tông dài 350mm /410mm made in china

Mũi khoan rút lõi dài 350mm Đơn giá Mũi khoan rút lõi dài 350mm Đơn giá
Mũi khoan rút lõi D18*350mm 330.000 Mũi khoan rút lõi D152*350mm 850.000
Mũi khoan rút lõi D20*350mm 340.000 Mũi khoan rút lõi D159*350mm 880.000
Mũi khoan rút lõi D22*350mm 350.000 Mũi khoan rút lõi D162*350mm 900.000
Mũi khoan rút lõi D25*350mm 360.000 Mũi khoan rút lõi D168*350mm 950.000
Mũi khoan rút lõi D27*350mm 370.000 Mũi khoan rút lõi D180*350mm 1,050.000
Mũi khoan rút lõi D30*350mm 380.000 Mũi khoan rút lõi D200*350mm 1.250.000
Mũi khoan rút lõi D32*350mm 390.000 Mũi khoan rút lõi D220*350mm 1.450.000
Mũi khoan rút lõi D36 *350mm 400.000 Mũi khoan rút lõi D230*350mm 1.850.000
Mũi khoan rút lõi D38 *350mm 410.000 Mũi khoan rút lõi D245 *350mm 1.880.000
Mũi khoan rút lõi D40*350mm 420.000 Mũi khoan rút lõi D250 *350mm 1.950.000
Mũi khoan rút lõi D44 *350mm 430.000 Mũi khoan rút lõi D254 *350mm 2.050.000
Mũi khoan rút lõi D46*350mm 440.000 Mũi khoan rút lõi D300*350mm 2.550.000
Mũi khoan rút lõi D51*350mm 450.000 Mũi khoan rút lõi D350 *350mm 3.150.000
Mũi khoan rút lõi D56 *350mm 460.000
Mũi khoan rút lõi D63 *350mm 470.000 Mũi khoan rút lõi dài 410mm Đơn giá
Mũi khoan rút lõi D76*350mm 480.000 Mũi khoan rút lõi D28*410 590.000
Mũi khoan rút lõi D83*350mm 490.000 Mũi khoan rút lõi D38*410 690.000
Mũi khoan rút lõi D89*350mm 500.000 Mũi khoan rút lõi D52*410 750.000
Mũi khoan rút lõi D96*350mm 550.000 Mũi khoan rút lõi D64*410 800.000
Mũi khoan rút lõi D102*350mm 560.000 Mũi khoan rút lõi D76*410 900.000
Mũi khoan rút lõi D108*350mm 570.000 Mũi khoan rút lõi D90*410 950.000
Mũi khoan rút lõi D112 *350mm 590.000 Mũi khoan rút lõi D108*410 1.150.000
Mũi khoan rút lõi D114*350mm 630,000 Mũi khoan rút lõi D128*410 1.250.000
Mũi khoan rút lõi D116*350mm 650.000 Mũi khoan rút lõi D158*410 1.450.000
Mũi khoan rút lõi D120*350mm 680.000 Mũi khoan rút lõi D180*410 1.650.000
Mũi khoan rút lõi D127*350mm 700.000 Mũi khoan rút lõi D200*410 1.850.000
Mũi khoan rút lõi D132*350mm 750.000 Mũi khoan rút lõi D230*410 2.650.000
Mũi khoan rút lõi D140 *350mm 800.000 Mũi khoan rút lõi D255*410 2.950.000

XEM THEM : Khoan cắt bê tông Hà Nội 

Bảng báo giá máy khoan rút lõi bê tông Hàn Quốc dùng cho máy khoan rút lõi lấy mẫu bê tông hàn quốc

Phi Chi tiết mũi, thân, đầu nối Đơn giá Phi Chi tiết mũi, thân, đầu nối Đơn giá
Φ27 Mũi rút lõi 1″ (27mm) 1,079,000 Φ140 Mũi rút lõi 5,5″ (140mm) 3,350,000
Thân rút lõi 1″ (27mm) 939,000 Thân rút lõi 5,5″ (140mm) 1,499,000
Đầu rút lõi 1″ (27mm) 939,000 Đầu rút lõi 5,5″ (140mm 1,499,000
Φ32 Mũi rút lõi 1,25″ (32mm) 1,079,000 Φ154 Mũi rút lõi 6″ (154mm) 2,539,000
Thân rút lõi 1,25″ (32mm) 939,000 Thân rút lõi 6″ (154mm) 1,350,000
Đầu rút lõi 1,25″ (32mm) 939,000 Đầu rút lõi 6″ (154mm) 1,350,000
Φ40 Mũi rút lõi 1,5″ (40mm) 1,179,000 Φ167 Mũi rút lõi 6,5″ (167mm) 4,438,000
Thân rút lõi 1,5″ (40mm) 939,000 Thân rút lõi 6,5″ (167mm) 2,300,000
Đầu rút lõi 1,5″ (40mm) 939,000 Đầu rút lõi 6,5″ (167mm 2,300,000
Φ52 Mũi rút lõi 2″ (52mm) 1,239,000 Φ180 Mũi rút lõi 7″ (180mm) 3,539,000
Thân rút lõi 2″ (52mm) 979,000 Thân rút lõi 7″ (180mm) 1,939,000
Đầu rút lõi 2″ (52mm) 979,000 Đầu rút lõi 7″ (180mm) 1,939,000
Φ63 Mũi rút lõi 2,5″ (63mm) 1,290,000 Φ204 Mũi rút lõi 8″ (204mm) 3,639,000
Thân rút lõi 2,5″ (63mm) 990,000 Thân rút lõi 8″ (204mm) 2,079,000
Đầu rút lõi 2,5″ (63mm) 990,000 Đầu rút lõi 8″ (204mm 1,879,000
Φ76 Mũi rút lõi 3″ (76mm) 1,539,000 Φ230 Mũi rút lõi 9″ (230mm) 3,539,000
Thân rút lõi 3″ (76mm) 1,079,000 Thân rút lõi 9″ (230mm) 2,879,000
Đầu rút lõi 3″ (76mm) 1,079,000 Đầu rút lõi 9″ (230mm) 2,879,000
Φ90 Mũi rút lõi 3,5″ (90mm) 1,739,000 Φ254 Mũi rút lõi 10″ (254mm) 4,539,000
Thân rút lõi 3,5″ (90mm) 1,139,000 Thân rút lõi 10″ (254mm) 3,739,000
Đầu rút lõi 3,5″(90mm) 1,139,000 Đầu rút lõi 10″ (254mm) 3,539,000
Φ101 Mũi rút lõi 4″ (101mm) 2,079,000 Φ305 Mũi rút lõi 12″ (305mm) 5,239,000
Thân rút lõi 4″ (101mm) 1,179,000 Thân rút lõi 12″ (305mm) 5,079,000
Đầu rút lõi 4″ (101mm) 1,179,000 Đầu rút lõi 12″ (305mm) 5,039,000
Φ114 Mũi rút lõi 4,5″ ((114mm) 2,679,000 Φ355 Mũi rút lõi 14″ (355mm) 6,100,000
Thân rút lõi 4,5″ (114mm) 1,639,000 Thân rút lõi 14″ (355mm 6,039,000
Đầu rút lõi 4,5″(114mm) 1,639,000 Đầu rút lõi 14″ (355mm) 5,839,000
Φ127 Mũi rút lõi 5″ (127mm) 2,239,000      
Thân rút lõi 5″ (127mm) 1,300,000    
Đầu rút lõi 5″ (127mm) 1,300,000    

Đại lý bán máy khoan rút lõi bê tông, máy khoan lấy mẫu bê tông đương nhựa, mũi khoan rút lõi bê tông các loại tại Hà Nội

5/5 - (1 bình chọn)
Gọi điện thoại
0984.898.150
Chat Zalo